Meer tijd voor uw patiënten

Dental Rules

Minder administratieve lasten

Ervaar de volgende stap in kwaliteit, zekerheid en gemak door de software van DentalRules.

Meer tijd voor uw patiënten, minder administratieve lasten.

Kasten vol met protocollen, onderhoudsbonnen, storingsbonnen, personeelsdocumenten, papieren en aftekenlijsten maken het lastig om snel de juiste informatie te raadplegen.

De moeder van de oprichter liep tegen al deze bovenstaande problemen aan. Zij zag erg op tegen het inzetten van protocollen of het analyseren van documentatie, omdat zij niet wist waar ze moest beginnen. De juiste informatie was lastig te vinden en vaak ingewikkeld door de constant veranderende wet- en regelgeving, iets waar heel Tandheelkundig Nederland tegenaan loopt.

DentalRules gelooft dat de manier waarop kwaliteitsmanagement wordt uitgevoerd en kan worden geoptimaliseerd door middel van digitalisering en automatisering binnen de mondzorg. Het opzetten van kwaliteitsmanagement en het waarborgen hiervan willen wij voor de praktijk efficiënter, effectiever en plezieriger maken. Het voeren van optimaal kwaliteits-management; het managen, optimaliseren en controleren van alle processen binnen de praktijk wordt steeds belangrijker. Praktijken groeien in omvang en de druk vanuit de overheid met betrekking tot veranderende wet- en regelgeving, zorgverzekeraars, declaratiekantoren en de daaruit voortvloeiende inspectie neemt toe. Een compleet kwaliteits- management softwaresysteem dat processen digitaliseert en automatiseert en de juiste ondersteuning biedt op het gebied van wet- en regelgeving kan veel tijdswinst, gemak, zekerheid en kwaliteit realiseren.

    

 

Voordelen

 

Dental Rules

 

 

Vraag vrijblijvend informatie aan!

Info aanvraag Dental Rules:

Bekijk alle deals

Koop je
gebruiksmaterialen
slimmer in en bespaar!

© 2021 Best Dental Buy | Grafisch Design Utrecht door Black & Finch